Zoologisk - Udvalgsmedlemmer

Hans Peter Ravn (formand. KU)

Brian Larsen (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, tidligere NaturErhvervstyrelsen)

Susanne Harding

Jørgen Eilenberg (KU)

Henrik Skovgård (AU)


Opdateret 7. juni, 2016